Mijn droom

Een wereld in Beweging vraagt mensen in Beweging

Amusiclink wil via muziek, beweging en communicatie mensen in beweging krijgen op intellectueel, emotioneel en communicatief vlak om zo een bijdrage te leveren tot het ontwikkelen van een positieve levenshouding.

Amusiclink stimuleert op een natuurlijke wijze de ontplooiing van taal, creativiteit en talenten.

Amusiclink staat voor: respectvol samenwerken, in een aangename sfeer plezier maken, zelfvertrouwen en durf ontwikkelen, eigen mogelijkheden ontdekken en erkennen, initiatief aanmoedigen, verantwoordelijkheid leren nemen, creativiteit stimuleren, flexibiliteit in nieuwe situaties oefenen en zich correct in een taal kunnen uitdrukken.

Amusiclink is tevreden als de deelnemer meer durf ontwikkelt, een positievere instelling heeft , een zelfreflectie kan uitvoeren
bewuster omgaat met zijn creatief potentieel en de taal beter beheerst.

Amusiclink biedt met een gepersonaliseerde aanpak een pakket aan waarin taal, zang, musiceren en beweging worden gecombineerd.

 

Zowel in groep als individueel worden workshops en sessies of projecten aangeboden.www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html

 

“ Every block of stone has a statue inside and it is the task of the sculptor to discover it”
Michelangelo